Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne.

Ekosystemy reprezentatywne stanowią przykłady cennych ekosystemów istniejących
na terenie Nadleśnictwa Taczanów. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze, służącymi zachowaniu bądź poprawie stanu tych ekosystemów.

Poniżej mapa z rozmieszczeniem "Ekosystemów reprezentatywnych"