Wydawca treści Wydawca treści

Lasy hcvf

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests) – polska nazwa: „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych" są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests) – polska nazwa: „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych" są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".


I.    KATYGORIE LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH.
1.    HCVF 1 - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
HCVF 1.1. – Obszary chronione
1.1.1 -  Lasy w rezerwatach przyrody
1.1.2 – Lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
2.    HCVF 2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.
3.    HCVF 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy.
4.    HCVF 4 -  Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. – Lasy wodochronne
HCVF 4.2. – Lasy glebochronne
5.    HCVF 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Poniżej mapy z lokalizacją: