Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych realizowane poprzez wzbogacenie rodzimych drzewostanów oraz racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych.

Hodowla lasu obejmuje zbiór nasion, produkcję sadzonek, zakładanie  i pielęgnowanie upraw oraz młodników.

Rozmiar prac z zakresu hodowli lasu dla Nadleśnictwa na lata  2011 do 2020.

Odnowienie i zalesienia na powierzchniach otwartych

1 072,97 ha

Odnowienia  przy rębniach częściowych

511,21 ha

Podsadzenia produkcyjne

31,29 ha

Dolesienia luk i przerzedzeń

2,52 ha

Poprawki i uzupełnienia

13,79 ha

Wprowadzanie podszytów

5,00 ha

Pielęgnowanie gleby

1 925,35 ha

Czyszczenia wczesne

796,28 ha

Czyszczenia późne

1 287,76 ha

Melioracje agrotechniczne

1387,85


Nadleśnictwo nie posiada  szkółki leśnej, produkcja materiału sadzeniowego  odbywa przy współpracy z sąsiednimi  nadleśnictwami (Antonin, Jarocin, Krotoszyn, Kalisz).
Nasiennictwo i selekcja
Bazę nasienną tworzą:

  • wyłączony drzewostan nasienny  sosny zwyczajnej o pow.19,50 ha, gospodarcze drzewostany nasienne: sosny, dębu szypułkowego, brzozy oraz olszy o łącznej powierzchni 184,27
  • 2 bloki upraw pochodnych: sosny zwyczajnej i rychtalskiej
  • 3 drzewa mateczne dębu szypułkowego