Wydawca treści Wydawca treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Taczanów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Piotr Kropidłowski

Adres e-mail: iod@comp-net.pl