Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne.

Nadleśnictwo Taczanów sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień ze starostami powiatów: jarocińskiego - o powierzchni 26,50ha, pleszewskiego - 659,00ha i ostrowskiego - o powierzchni 1085,80ha.


Krzysztof Dajczak
Leśniczy ds. Lasów Nadzorowanych

Siedziba: Biuro Nadleśnictwa Taczanów
godz. urzędowania  7.00 - 15.00
tel. mob. 600085569
Biuro 62 7419347 wew. 23

 

 

Administratorem danych osobowych właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przetwarzanych w ramach nadzoru nad gospodarką leśną, jest w zależności od położenia lasu odpowiednio:

Starosta Ostrowski – informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych https://www.powiat-ostrowski.pl/

Starosta Pleszewski - informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych https://bip.powiatpleszewski.pl/kontakt/klauzula-informacyjna

Starosta Jarociński - informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/835,ochrona-danych-osobowych

Nadleśnictwo przetwarza dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Administratorami.