Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne.

Nadleśnictwo Taczanów sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień ze starostami powiatów: jarocińskiego - o powierzchni 26,50ha, pleszewskiego - 659,00ha i ostrowskiego - o powierzchni 1085,80ha.


Krzysztof Dajczak
Leśniczy ds. Lasów Nadzorowanych

Siedziba: Biuro Nadleśnictwa Taczanów
godz. urzędowania  7.00 - 15.00
tel. mob. 600085569
Biuro 62 7419347 wew. 23