Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. W związku z coraz większym zagrożeniem środowiska przyrodniczego Nadleśnictwo Taczanów podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wszystkie działania edukacyjne nadleśnictwa mają wpłynąć na ograniczenie negatywnych, często dokonywanych nieświadomie, oddziaływań ludzi na środowisko przyrodnicze, w tym las.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.