Lista aktualności Lista aktualności

Technologie GIS w Nadleśnictwie Taczanów

Coroku aktualizuje się leśną mapę numeryczą (LMN) oraz kontroluje granice nieruchomości Nadleśnictwa Taczanów. Do tego celu wykorzystuje się odbiornik GNSS (Global Navigation Satellite Systems) marki Spectra Precision uzbrojony w dedykowaną temu urządzeniu antenę.

Dodatkowo w celu zwiększenia dokładności pomiaru wyznaczanej pozycji wykorzystywana jest dostępna w ramach systemu naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS korekcja pozycji typu RTN (Real Time Network).

Odbiornik GNSS odbiera dane ze stacji referencyjnych dzięki technologii GSM (transfer danych). Na otwartych powierzchniach i przy korzystnym układzie satelit można tym odbiornikiem wyznaczyć pozycję z dokładnością do 1 cm. W warunkach leśnych, pod okapem drzewostanu realna dokładność pomiaru to 1-2 m. Wykonywana corocznie aktualizacja LMN polega na przeprowadzeniu korekty geometrii wybranych pododdziałów (zręby), działek ewidencyjnych (podziały), wprowadzeniu powstałych w danym roku gniazd, luk, kęp etc.

Podstawowym źródłem danych do aktualizacji LMN są pomiary terenowe wykonane posiadanym odbiornikiem GNSS. Pozyskane w terenie dane poddawane są następnie obróbce w programie GIS (np. darmowym QGIS-ie) i wykorzystywane do aktualizacji LMN w danym roku. Pomiarami i aktualizacją LMN zajmują się w Nadleśnictwie Taczanów pracownicy działu gospodarki leśnej.