Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021

 

Przedsiębiorcy kupują drewno w następujących procedurach:
- internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno – Drzewnym,
- systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e – drewno",
- aukcje internetowe w aplikacji „e – drewno",
- na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

Osoby fizyczne kupują drewno:
- bezpośrednio w leśnictwie lub nadleśnictwie na  podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
- w aukcjach internetowych w aplikacji „e – drewno".

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Taczanów odbywa się:
- w biurze Nadleśnictwa Taczanów codziennie w godz. 700 – 1500,
- w biurach leśnictw Nadleśnictwa Taczanów we codziennie od 700 do 1500.