Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Taczanów
Nadleśnictwo Taczanów
+48 62 7419347, +48 62 7419337, +48 62 7419139

Adres:

Taczanów Drugi 43

63-300 Pleszew.

 

Bieżące rachunki podstawowe

 

PKO BP 52 1020 2212 0000 5802 0091 6809


Biuro Nadleśnictwa czynne w godz. 7.00-15.00

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Taczanów lub  jego zastępca przyjmuje interesantów  w każdy poniedziałek w godzinach od 08.00 do 14.00. Po wcześniejszym telefonicznym  uzgodnieniu przybycia do godziny 16.00.

Nadleśniczy
Mirosław Niczyporuk
62 7419347 *121
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Ruda
62 7419347 *311
Główny Księgowy
Piotr Matuszczak
62 7419347 *611
Sekretarz
Anna Kuczma-Wojtas
62 7419347 *671
Inżynier Nadzoru
Bartosz Wójkiewicz
696061326

Sekretariat

Beata Radojewska
Sekretarka
Tel.: 62 7419347 *100

Dział Gospodarki Leśnej

Rafal Działoszyński
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody, łowiectwo, LMN
Tel.: 62 7419347 *333, 602594065
Krzysztof Kuczkowski
Specjalista SL ds. zasobów leśnych, LMN
Tel.: 62 7419347 *332, 608069960
Martyna Frontczak
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 62 7419347 *331
Waldemar Komorowski
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu, sprzedaż drewna.
Tel.: 62 7419347 *334, 602594180
Łukasz Klonowski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i p.poż
Tel.: 62 7419347 *336, 606857970
Zuzanna Ogrodnik
specjalista SL ds. technicznych
Tel.: 62 7419347 *335, 661010364

Dział Finansowo-Księgowy

Marta Kozdęba
Księgowa
Tel.: 62 7419347 *614
Joanna Nogaj
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 62 7419347 *612
Paulina Szymczak
Księgowa
Tel.: 62 7419347 *613

Dział Administracji

Marek Serbakowski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 62 7419347 *673, 606723509
Włodzimierz Szehyński
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 62 7419347 *672, 600311596

Stanowisko ds. Kadrowych

Klaudia Maciejewska - Całka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 62 7419347 *131,

Leśniczy LN i BHP

Krzysztof Dajczak
Leśniczy ds. Lasów Nadzorowanych i BHP
Tel.: 62 7419347 *691, 600085569

Straż Leśna

Leszek Winiecki
St. strażnik leśny Komendant Posterunku SL
Tel.: 62 7419347 *221, 606629556
Tomasz Niedzielski
Strażnik leśny
Tel.: 62 7419347 *221, 606629564