Lista aktualności Lista aktualności

Seminarium dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie

W dniu 01.12.2023 r. w Nadleśnictwie Taczanów odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Uczestniczyli w nim członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział w Kaliszu i pracownicy Nadleśnictwa.

W dniu 01.12.2023 r. w Nadleśnictwie Taczanów odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Uczestniczyli w nim członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział w Kaliszu i pracownicy Nadleśnictwa. Tematem spotkania były zagrożenia występujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym  Lasy Państwowe zarówno w odniesieniu do pracowników LP, jak i Zakładów Usług Leśnych. Seminarium podzielone było na część teoretyczną, która odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa i część praktyczną, która miała miejsce w terenie.

W trakcie spotkania przedstawiono model funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, schemat organizacyjny Nadleśnictwa jako podstawowej jednostki organizacyjnej w LP oraz specyfikę Nadleśnictwa Taczanów. Omówiono system ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, podział na Kategorie Zagrożenia Pożarowego Lasu,  zasady ustalania stopni zagrożenia pożarowego oraz przedstawiono podejmowane profilaktyczne działania przeciwpożarowe. Następnie omówiono analizę bezpieczeństwa i higieny pracy w PGL LP,  liczbę wypadków w leśnictwie oraz ich przyczyny, najczęściej występujące urazy i uznane choroby zawodowe. Członkowie stowarzyszenia zostali zapoznani z procedurami związanymi z wykonawstwem prac leśnych przez Zakłady Usług Leśnych, zasadami zlecania i technologią prowadzenia prac. Goście mieli okazję zapoznać się z obiegiem dokumentacji dotyczącej zlecania i rozliczania prac na terenie Nadleśnictwa, obowiązującymi zarządzeniami i instrukcjami.

Następnie odbyła się druga – praktyczna – część seminarium,
w ramach której uczestnicy udali się na wyznaczoną powierzchnię, na której zaprezentowane zostało ręczno-maszynowe pozyskanie drewna według „instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”. Przedstawiono również technikę ścinki, zasady wykonywania rzazów przy ścince drzew, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej w jakie wyposażeni są pilarze, a także budowę pilarki. Goście mieli również okazję zobaczyć zrywkę drewna prowadzoną przez specjalistyczny ciągnik zrywkowy – forwarder.

Całość została zakończona wspólną dyskusją, wymianą poglądów i doświadczeń, co miejmy nadzieję pomoże w przyszłości uniknąć niebezpiecznych zdarzeń i wypadków przy pracach prowadzonych w lasach.