Lista aktualności Lista aktualności

Nasienniki - pomoc przy odnowieniu naturalnym

Odnowienie naturalne wykorzystywane jest przez leśników zawsze jeśli istnieje taka możliwość. Czasami jednak trzeba pomóc przyrodzie.

Odnowienie naturalne stosowane jest w Lasach Państwowych za każdym razem, gdy tylko istnieje taka możliwość.

W Nadleśnictwie Taczanów w 2022 roku w sposób naturalny odnowione zostało ponad 37 hektarów lasu. Natomiast w 2023 roku w ten sposób odnowione ma zostać ponad 42 hektarów lasu. Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Taczanów stanowią około 30% wszystkich odnowień każdego roku.

Odnowienie naturalne, czyli nowe pokolenie lasu powstałe na skutek obsiewu i skiełkowania nasion pochodzących z drzewostanu macierzystego możliwe jest między innymi dzięki pozostawieniu na powierzchni zrębowej nasienników.

Nasienniki to wybrane, zdrowe i silne drzewa mające dobrze rozwiniętą koronę, pozostawiane na powierzchniach zrębowych w celu uzyskania odnowienia metodą samosiewu.

Odnowienie naturalne może również powstać przy pomocy, tak zwanego obsiewu bocznego. Młode pokolenie lasu powstaje wtedy z nasion pochodzących z drzewostanów sąsiadujących z odnawianą powierzchnią.