Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja nizinna w Nadleśnictwie Taczanów.

 

W 2007 roku Nadleśnictwo przystąpiło do projektu ,,Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Do realizacji zostało zakwalifikowanych 19 zadań polegających na budowie zbiorników retencyjnych i zastawek na kwotę 709,5 tys. zł. Do grudnia 2014 roku zrealizowane zostały wszystkie zadania, w tym 13 zbiorników wodnych.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało beneficjentem kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Planowany okres realizacji to lata 2016-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie

tekst  Włodzimierz Szehyński