Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

To cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach tegorocznej edycji przeprowadzona została prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie takich jak:

  • Harmonogram naboru wniosków PROW na 2020. Wsparcie dla hodowców krów i świń.

  • Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku.

  • Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników w KRUS.

  • Afrykański pomów świń i grypa ptaków - realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.

  • Chroniąc rośliny, chronisz życie - rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

  • Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych.

  • Na styku lasu i pola - wybrane problemy rolników i leśników.

  • Sytuacja dzika w Wielkopolsce.

  • Badania gleby dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb w województwie wielkopolskim.

  • ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Prezentację na tym spotkaniu przedstawił p. nadleśniczy nadleśnictwa Taczanów Mirosław Niczyporuk.

 

Po przedstawieniu wszystkich ważnych tematów, rolnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji i wymiany poglądów ze specjalistami z każdej dziedziny. Najbardziej żywa dyskusja dotyczyła Afrykańskiego Pomoru Świń i sposobów walki z tą chorobą.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie mieszkańców powiatów: czarnowsko-trzcianeckiego, chodzielskiego, obornickiego oraz oraz wągrowieckiego. Spotkanie odbędzie się 18 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole.