Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości rolnych

Nadleśnictwo Taczanów ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Taczanów w celu prowadzenia gospodarki rolnej / na cele rolnicze.

Termin składania ofert do dnia 12 listopad 2019 roku.

Osoby do kontaktu - Mirosława Kałużna

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

                                  Nadleśniczy Mirosław Niczyporuk