Lista aktualności Lista aktualności

Jemioła - kolejne zagrożenie dla naszych lasów

Jemioła pospolita - Viscum album. Kojarzy nam się raczej pozytywnie. Wiąże się z nią jedna z naszych Bożonarodzeniowi-owych tradycji. Tymczasem jest to półpasożyt, stanowiący coraz większe zagrożenie dla naszych lasów, i z którym Lasy Państwowe będą musiały walczyć.

Jemioła to gatunek rośliny z rodziny sandałowcowatych. Występuje na terenie niemal całej Europy oraz w południowej i zachodniej Azji. Jemioła ma zdolność prowadzenia fotosyntezy i dlatego powszechnie uważa się, że jej wpływ na drzewo-gospodarza jest niewielki poprzez pobierania wody i soli mineralnych. Roślina z tego względu zaliczana jest do półpasożytów.

 

Negatywny wpływ jemioły jest jednak większy niż wcześniej sądzono. Zwłaszcza w okresach suszy aparaty szparkowe jemioły mogą być otwarte, co zwiększa deficyt wody w drzewie, przez co prowadzi do jego osłabienia a nawet całkowitego obumarcia.

fot.Rafał Mizerkiewicz

 

Jemioła stanowi zagrożenie nie tylko dla drzew rosnących przy drogach, w parkach czy w zadrzewieniach śródpolnych ale również dla drzew w zwartych drzewostanach leśnych.

 

W związku z nasilającym się problemem związanym ze wzmożonym występowaniem jemioły w drzewostanach różnych klas wieku i koniecznością podejmowania działań będziemy przeprowadzali:

  • Bieżące obserwację drzewostanów porażonych.

  • Zobowiązani jesteśmy również, do usuwania drzew opanowanych przez jemiołę a stopniu silnym tj. zagrażającym życiu drzew.

  • W przypadku opanowania przez jemiołę drzew w całym wydzieleniu w stopniu zagrażającym jego trwałości należy wykonać zręby sanitarne.

  • W drzewostanach niezagrożonych przez jemiołę również należy usuwać drzewa zasiedlone, także w niskim stopniu aby nie stanowiły materiału rozmnożeniowego.